Bezpečně uložená a zálohovaná firemní data.

Odolnost proti poškození úložných médií.

Data mohou zmize nenávratně z Vašich disků při jejich selhání nebo napadení virem.

Pomůžeme Vám tomu předejít a zajistit i návrat do staších verzí Vašich dat pokud je to potřeba.

Mějte na paměti, že firemní data jsou to nejcenější co máte. Počítač se dá nahradit, nezálohovaná zničená data ne.

  • Prověříme stav Vašich úložišt a jejich spolehlivost, případně Vám navrhneme jak zvýšit spolehlivost.
  • Nabídneme Vám nožnosti zálohování Vašich dat do cloudu nebo na bezpečná média s časovou posloupností.
  • V případě zničení Vašich data virem nebo jiným napadení zajistíme jejich rychlou obnovu.