IoT řešení

Pomůžeme Vám s internetem věcí (IoT).

Vyhledáme a navrhneme řešení pro Vaši potřebu, najdeme vhodná čidla a zařízení, postaráme se o zapojení a dodáme vhodnou aplikaci.

Co je IoT, internet věcí?

Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je označení pro zařízení propojená v síti s možností předávání informací o měřených veličinách a ovládání různých zařízení. Komunikace probíhá pomocí krátkých zpráv v síti, které je soběstačná a nezávislá na ostatních sítích s velikým pokrytím. Pokrytí je možno rozšířit pomocí speciálního routeru připojeného k internetu.

  • Zařízení IoT umí měřit různé veličiny, např. Teplotu, vlhkost, úroveň CO2 nebo průtoky vody nebo plynu. Také existují čidla pohybu.
  • Zařízení IoT mohou reagovat na nastavené události a poslat poplašnou zprávu třeba při překročení úrovně měřené hodnoty.
  • Pomocí IoT zařízení můžete zapínat různé spotřebiče nebo nastavovat hodnoty, které sledujete.
  • IoT zařízení mohou být napájena pomocí adaptérů z elektrické sitě nebo pomocí baterií s dlouhou životností, až několik let.
  • Aplikace pro IoT Vám umožní sledovat, nastavovat zařízení podle Vašich potřeb.

Pro návrhy řešení, které Vám bude vyhovovat nás kontaktujte

Chci vědět víc o IoT »

Příklady IoT zařízení.

IoT sensor

Tento měří teplotu a vlhkost a ve stanoveném intervalu zasílá hodnoty do aplikace. K některým sensorům je možnost připojit další čidla pro měřené hodnoty, například můžete měřit teplotu uvnitř a teplotu vně budovy.

IoT Sensor, měří teplotu a vlhkost

IoT Router

Tento router rozšiřuje pokrytí v místech kde není signál sítě, stačí ho zapojit do internetu.

IoT Router, rozšiřuje pokrytí sítě IoT