Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je: Petr Bauer, Kytlická 760/25 Praha 9, 190 00, IČO: 13824988

Účely zpracování

Vyřízení objednávky, případné reklamace, servisní zakázky. Ve výjimečných případech pro marketingové akce a pro účely cílení nabídek.

Rozsah zpracovávaných údajů

Jméno, Příjmení, Adresa pro zřízení služby, zajištění servisu a zasílání objednaného zboží,   Telefonní číslo, E-mailová adresa, IP adresa, Historie nákupů

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nikomu třetímu nepředáváme ani neprodáváme.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu podle účelu zpracování.

Vaše práva

Můžete požádat o změnu údajů. Dále pak o vyřazení ze zasílání nabídek a informací. Můžeme Vaše data smazat na požádání ale u některých agend musíme některá data zachovat po dobu jakou nám předepisuje zákon, například u daňových dokladů 10 let.

Cookie

Na našem webu nepoužíváme marketingové, analytické a preferenční cookies, naše ani třetích stran. Pro web používáme je funkční cookies, které jsou nutné pro správnou funkci webu. K používání takových cookies není potřeba od 1.1.2022 Vašeho souhlasu, timto jste o nich informováni.

Odkazy

Tyto zásady vycházejí z následujících právních předpisů: