Jak probíhá vývoj aplikace pro Vás.

Nejprve je potřeba si vyjasnit Vaše požadavky a priority. Bez Vaší aktivní spolupráce není vývoj možný.

Pokud zákazník přistupuje k vývoji způsobem, něco mi naprogramujte a já pak uvidím jestli mi to bude vyhovovat, tak to určitě nepovede ke zdárnému výsledku.

Zákazník musí vědět čeho chce dosáhnout a my mu pomůžeme jeho představy zrealizovat.

Postup vývoje.

Prvotní konzultace.

Na první schůzce si vyjasníme co vlastně potřebujete a co očekáváte. Stanovíme Vaše potřeby a cíle.

Schůzka může proběhnout i online a její rozsah je do 1 hodiny. Poskytujeme ji zdarma.

Prvotní analýza aplikace.

Zhodnotíme Vaše požadavky a navrhneme jak by měla zhruba vypadat a jaké by měla mít funkce.

Pokud budete návrh akceptovat, navrhneme Vám rozpočet na podrobnou analýzu a po jeho schválení ji zahájíme.

Podrobná analýza.

Navrhneme datový model aplikace a její strukturu. Tedy lidsky jaká data se budou zpracovávat, v jakém rozsahu a jak bude asi vypadat rozsah aplikace, tedy kolik aplikačních stránek bude asi obsahovat a jak na sebe budou navazovat.

Z této analýzy po konzultaci s Váme a jejím schválení navrhneme rozpočet na tvorbu aplikace.

K dalšímu vývoji dojde po jeho schválení. Pokud nebudete chtít aplikaci realizovat zaplatíte pouze náklady na analýzu.

V případě schválení zaplatíte první zálohu na vývoj, která se bude odvíjet podle rozsahu aplikace a začneme pracovat na vývoji.

Programování.

V průběhu vývoje budeme s Vámi konzultovat uživatelská rozhraní a použitá data. Při větším rozsahu budeme zpřístupňovat jednotlivé části aplikace k vyzkoušení.

Pokud zjistíte v této fázi, že budete potřebovat aplikaci změnit nad rámec schválené analýzy, analýzu a rozpočet budeme upravovat.

Testování aplikace.

Po testování z naší strany poskytneme aplikaci k testování zákazníkovi aby se ověřily všechny funkce aplikace.

Ověří se tím správné fungování a splnění požadavků ze strany zákazníka.

Předání a vyúčtování.

Po odsouhlasení zákazníkem, že aplikace funguje a splňuje všechny požadavky z analýzy, provedeme závěrečné vyúčtování a vystavíme závěrečný daňový doklad.

Záruka na fungování.

Na provoz aplikace a odstranění chyb Vám poskytneme záruku v délce 6 měsíců, kdy bezplatně odstraníme veškeré námi způsobené chyby.

Uživatelské podpora.

Aplikace provozována na našich serverech a budete platit nízký měsíční poplatek za hostování, pravidelné zálohování, změny v případě změny legislativy a uživatelskou podporu.