Registrace k EET.

Jak se zaregistrovat k EET.

Žádost a přihlašovací údaje

Zákazníci se nás často ptají jak se zaregistrovat k EET. Nejprve je potřeba získat přístupové údaje do EET portálu finanční správy.

Žádost o ně vyplníte Daňovém portálu finanční správy.

Následně pokud nemáte datovou schránku musíte donést vytištěný formulář na příslušný finanční úřad a zde obdržíte v zapečetěné obálce uživatelské jméno a heslo do portálu EET.

Uživatelé kteří mají datovou schránku pošlou elektronický formulář přes ní a obdrží přihlašovací údaje do datové schránky.

Podání pomocí elektronického podpisu ani prosté odeslání nejsou ze strany finanční správy akceptovány.

Po prvním přihlášení je potřeba si změnit heslo. Zvolte nějaké složitější aby ho nikdo neuhodl. Můžete použít třeba Generátor hesel když se Vám ho nechce vymýšlet. Mělo by mít alepoň 8 znaků a obsahovat alepoň jeden z následujících znak": malé písmeno, velké písmeno, číslo případně i speciální znak jako _ ! a podobně.

Co dělat po přihlášení do EET portálu.

Otevřete si internetovou stránku Správy údajů o EET na Daňovém portálu

Ta se dělí na několik sekcí, o kterých si povíme.

VSTUP EET

Základné rozcestník stránky kde je stručný popis sekcí a informace o posledním přihlášení.

POPLATNÍK

Základní údaje o Vás jako poplatníkovi a souhrnné informace z elektronické evidence tržeb.

PROVOZOVNY

Zde je přehled provozoven ajejich označení s možností přidání a úpravy stávajích provozoven.

Tyto provozovny jsou pro účely EET a nejsou totožné s provozovnami registrovanými na Živnostenském úřadě.

Typy provozovem EET
Stálá provozovna EET

Jako stálou provozovnu pro EET ale uvedete svoji hlavní provoznu pokud na ní přijímáte tržby v hotovosti, třeba na prodejně. Pokud máte více prodejen zaregistrujete každou zvlášť.

Mobilní provozovna EET

Když dostávate tržby u klientů a jezdíte při tom autem založíte si Mobilní provozovnu s názvem SPZ Vašeho auta, v případě že objíždíte trhy bude název třeba "stánek".

Virtuální provozovna

V případě, že provozujete eshop, zavedete si novou virtuální provozovnu s názvem adresy eshopu.

Číslo provozovny

Číslo musí být vždy pro každou provozovnu jedinečné a zvolíte si ho sami. Stejné číslo musí být také nastaveno v používané aplikaci pro EET jako číslo provozovny.

Číslo pokladny

Pokud má provozovna více pokladen, tedy více pultů, pokladních míst nebo třeba lidí co přijímají tržby musí každý mít nastavení v aplikaci jedinečné označení pokladny. To se nezadává zde ale přímo v aplikaci pro EET.

CERTIFIKÁTY

Tato volby Vám otevře Certifikační autoritu pro EET. Lidsky řečeno prostředí pro vygenerování certifikátu.

Co je certifikát pro EET?

Ty kdo mají již elektronický podpis to znají. Certifikát je vygenerovaný soubor, kterým se bude šifrovat komunikace mezi EET pokladnou a Finančí správou a musí být jedinečný pro každého poplatníka. Jeho platnost je 3 roky a pak je ho potřeba obnovit.

Generování nového certifikátu.

Při generování nového certifikátu si musíte zvolit heslo pro tento certifikát odlišné od přihlašovacího hesla do EET portálu. Zase můžete použít Generátor hesel

Certifikát si poté stáhnete jako soubor do počítače. Tento certifikát musíte pak nahrát do EET pokladny a zadat heslo, které jste k němu zvolili aby komunikace pokladny fungovala.

UŽIVATELÉ

V této sekci můžete nastavit další uživatele pro správu Vašich údajů k EET. Třeba pro svou účetní nebo pověřeného zaměstnance.

SOUČTY

Zde můžete vidět souhrnné údaje o Vašich tržbách, kdy můžete kontrolovat třeba denní nebo týdenní tržby pokladny s odeslanou částkou za den.

Pokud to nesouhlasí, je potřeba zkontrolovat zda se všechny tržby správně zaevidovali do EET. Na vyřešení a následné doregistrování EET tržby máte v běžném režimu EET 48 hodin.

TRŽBY

V případě pochybností o odeslaných tržbách kdy si potřebujete porovnat jednotlivé položky, si ze můžete zažádat o podrobný výpis zaevisovaných tržeb do EET. Zadáte rozmezí data a email kam Vám přijde upozornění až bude výpis připraven na stránce ke stažení.

AKTIVITY

Můžete zde zkontrolovat kdo co dělal po přihlášení na portál EET.